Objave

Bibliografija posameznih objav s povezavami do tekstov in/ali PDF datotekami objavljenih tekstov.

Izvirni znanstveni članek

Znanstvena monografija

Objavljeni znanstveni članek na konferenci

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Predgovor, spremna beseda

  • HABJAN, Jernej. Introduction: May ’68 at Fifty: Politics and Literature. Interventions, ISSN 1469-929X, 2021, let. 23, št. 3, str. 349-355 [COBISS.SI-ID 54500611], DOI
  • HABJAN, Jernej. Yugoslavia between May ’68 and November ’89 : introduction. V: HABJAN, Jernej (ur.), JEŽ, Andraž (ur.). May ’68 in Yugoslavia, (Slavica tergestina, ISSN 1592-0291, vol. 24). Trieste: Università degli studi, Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione; Konstanz: Universität, Fachbereich Literaturwissenschaft; v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko. 2020, letn. 24, str. 8-16. [COBISS.SI-ID 20465411]
  • HABJAN, Jernej. Introduction: 1968 Thought and its Usual Suspects. European Review, 1-3. (2020). [COBISS.SI-ID 34037507] DOI
  • JUVAN, Marko. Predgovor = Introduction. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2020, letn. 43, št. 3, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 42938627]

Strokovni članek

Uredništvo

Magistrska naloga

Korpus