Publications

Collective volume
Monography
Primerjalna književnost
European Review
Interventions
Slavica Tergestina

Selected bibliography with links to individual texts and/or PDF files of the published texts.

Original Research Articles

Monographs

Published Conference Papers

Monograph Chapters

 • DOVIĆ, Marijan. ““Reism” in Slovenian Neo-Avant-Garde Literature and Art”. Realisms of the Avant-Garde, edited by Moritz Baßler, Benedikt Hjartarson, Ursula Frohne, David Ayers and Sascha Bru, Berlin, Boston: De Gruyter, 2020, pp. 525-546. DOI
 • DOVIĆ, Marijan. “Reizem” v slovenski neoavantgardni literaturi in umetnosti. In: JUVAN, Marko (ed.). Med majem ’68 in novembrom ’89 : transformacije sveta, literature in teorije, (Studia litteraria, ISSN 1855-895X, 28). Ljubljana: Založba ZRC. 2021, pp. 277-302, 527. https://doi.org/10.3986/9789610505587 [COBISS.SI-ID 79842563]
 • GABRIČ, Aleš. Politične ocene angažiranja slovenskih modernistov v šestdesetih letih. In: JUVAN, Marko (ed.). Med majem ’68 in novembrom ’89 : transformacije sveta, literature in teorije, (Studia litteraria, ISSN 1855-895X, 28). Ljubljana: Založba ZRC. 2021, pp. 215-228. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1967/8114/1509-1. [COBISS.SI-ID 80056323]
 • HABJAN, Jernej. Maj ’68 v Jugoslaviji : socializem proti socializmu. In: JUVAN, Marko (ed.). Med majem ’68 in novembrom ’89 : transformacije sveta, literature in teorije, (Studia litteraria, ISSN 1855-895X, 28). Ljubljana: Založba ZRC. 2021, pp. 113-122. https://doi.org/10.3986/9789610505587[ COBISS.SI-ID 79252227]
 • JEŽ, Andraž. Vplivi hladnovojne propagande na sodobne interpretacije študentskih gibanj leta 1968.1968: čas upora, upanja in domišljije – Zgodbe študentskega gibanja 1964–1974. (Historia facultatis, ISSN 2712-6242). Ed. by Darko Štrajn, Lado Planko, Goranka Kreačič, Cvetka Hedžet Tóth. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020, pp. 377-399.
 • JEŽ, Andraž. Praxis med anarhizmom nove levice in jugoslovanskim samoupravljanjem. In: JUVAN, Marko (ed.). Med majem ’68 in novembrom ’89 : transformacije sveta, literature in teorije, (Studia litteraria, ISSN 1855-895X, 28). Ljubljana: Založba ZRC. 2021, pp. 123-148, 524. https://doi.org/10.3986/9789610505587 [COBISS.SI-ID 78484227]
 • JUVAN, Marko. The charisma of theory. In: MIHAILESCU, Calin Andrei (ed.), YOKOTA-MURAKAMI, Takayuki (ed). Policing literary theory, (Textxet, ISSN 0927-5754, vol. 86). Leiden; Boston: Brill Rodopi. 2018, pp. 89-110. [COBISS.SI-ID 42626349]  – Preprint PDF.
 • JUVAN, Marko. Literarni modernizem, teorija in politika »dolgega leta ’68« med centrom in periferijo.1968: čas upora, upanja in domišljije – Zgodbe študentskega gibanja 1964–1974. (Historia facultatis, ISSN 2712-6242). Ed. by Darko Štrajn, Lado Planko, Goranka Kreačič, Cvetka Hedžet Tóth. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020, pp. 357-372. [COBISS.SI-ID 31410435]
 • JUVAN, Marko. Literatura in teorija od “dolgega leta ’68” do “dolgega leta ’89”. In: JUVAN, Marko (ed.). Med majem ’68 in novembrom ’89 : transformacije sveta, literature in teorije, (Studia litteraria, ISSN 1855-895X, 28). Ljubljana: Založba ZRC. 2021, pp. 9-21. https://doi.org/10.3986/9789610505587 [COBISS.SI-ID 79842819]
 • KORON, Alenka. “Dolgi maj ’68” v slovenskem pripovedništvu in dramatiki. In: JUVAN, Marko (ed.). Med majem ’68 in novembrom ’89 : transformacije sveta, literature in teorije, (Studia litteraria, ISSN 1855-895X, 28). Ljubljana: Založba ZRC. 2021, pp. 417-431, 529-530. https://doi.org/10.3986/9789610505587 [COBISS.SI-ID 79251203]
 • KORON, Alenka. Slovensko gledališče in “dolgo leto ’68”. In: ANDRES, Rok (ed.). 100 let Šentjakobskega gledališča Ljubljana : zbornik razprav. 1. edn. Ljubljana: Šentjakobsko gledališče: ZRC SAZU, 2022. Pp. 125-135, 203. ISBN 978-961-95814-0-7. [COBISS.SI-ID 119380227]

Professional Article

Introduction

 • HABJAN, Jernej. Introduction: May ’68 at Fifty: Politics and Literature. Interventions, ISSN 1469-929X, 2021, Vol. 23, Iss. 3, pp. 349-355 [COBISS.SI-ID 54500611], DOI
 • HABJAN, Jernej. Yugoslavia between May ’68 and November ’89 : introduction. In: HABJAN, Jernej (ed.), JEŽ, Andraž (ed.). May ’68 in Yugoslavia, (Slavica tergestina, ISSN 1592-0291, vol. 24). Trieste: Università degli studi, Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione; Konstanz: Universität, Fachbereich Literaturwissenschaft; v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko. 2020, vol 24, pp. 8-16. [COBISS.SI-ID 20465411]
 • HABJAN, Jernej. Introduction: 1968 Thought and its Usual Suspects. European Review, 1-3. (2020). [COBISS.SI-ID 34037507] DOI
 • JUVAN, Marko. Predgovor = Introduction. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2020, vol. 43, no. 3, pp. 1-4. [COBISS.SI-ID 42938627]

Editor

MA Thesis

Corpus