Analize korpusa

Korpus Maj68 vsebuje 874 besedil, objavljenih med letoma 1964 in 1972 v revijah Tribuna, Problemi in Problemi. Literatura. Besedila so opremljena s popolnimi bibliografskimi podatki, razvrščena so glede na besedilno zvrst, stopnjo prisotnosti nestandardne slovenščine in tujih jezikov, modernizem in vizualne elemente. Podatki o avtorjih_cah besedil vsebujejo njihov spol in rojstne letnice.

Korpus je na voljo kot faksimile (PDF), naložen v repozitoriju SI-DIH, v izvornem kodiranju TEI, kot datoteke z navadnim besedilom, ki jih spremljajo datoteke metapodatkov, ter kot jezikovno označen korpus TEI in izpeljane vertikalne datoteke. Kodiranje TEI sledi prilagoditvi TEI CLARIN.SI (https://github.com/clarinsi/TEI-schema).

Samodejna jezikovna anotacija vključuje leme, MULTEXT-East oblikoskladenjske opise, morfološke značilnosti Universal Dependencies in skladenjsko anotacijo.

Velikost: 874 besedil, 646970 besed, 794382 pojavnic

Objavljeno: 31.05.2021

Citirati kot: Juvan, Marko; et al., 2021, Korpus 1968 Slovenska književnost Maj68 1.0, Repozitorij slovenskih jezikovnih virov CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1430.

Kvantitativna analiza bibliografskih in analitičnih metapodatkov o literaturi Tribune in Problemov (1964, 1968, 1972)